výtopa

výtopa, závlahové meliorační opatření používané hl. u luk a rýžovišť. Zavlažovaná plocha opatřená hrázkami se zaplaví vodou a po nasycení půdního profilu se přebytečná voda vypustí.