výtoková rychlost

výtoková rychlost, rychlost, jakou unikají zplodiny tryskou ze spalovací komory raketového motoru. Je rozhodující pro tah motoru a rychlost rakety.