výtok

výtok, 1. fyz. proudění tekutiny otvorem z nádoby do prostoru s nižším tlakem. Vytéká-li kapalina vlastní tíhou z otvoru v hloubce h pod svou hladinou (při tíhovém zrychlení g ), rychlost výtoku v = √πgh (Torricelliho vzorec); 2. gynekologie fluor - chorobný příznak onemocnění rodidel (poševního vchodu, pochvy, děložního hrdla, vejcovodů a vaječníků). Nejčastější příčinou v. je infekční zánět. Při hodnocení v. je důležité zjistit druh infekce a místo zánětu. V.t. mikrobní obraz poševní.