výtisk

výtisk 1. exemplář publikace rozmnožený polygr. prostředky; 2. jed. nákladu tiskoviny. V. povinný se odevzdá podle zákona knihovnám a veř. institucím; v. autorský náleží autorovi podle ustanovení autorské smlouvy.