výtahová šachta

výtahová šachta, v konstrukci stavby nebo mimo stavbu vytvořený obezděný nebo ohrazený a uzavřený svislý prostor, ve kterém se ve vodítkách pohybuje výtahová klec nebo plošina a její protizávaží.