výtažek

výtažek 1. stroj . součást z plechu vyrobená tažením z plochého polotovaru vhodného tvaru. V. mohou být rotační, hranaté i obecného tvaru, mělké i hluboké, pro které je třeba několika tažných operací; 2. potr . zahuštěný výluh z rostl. nebo živoč. surovin. V.t. extrakt.