výtěr

výtěr 1. rybářství tření - způsob rozmnožování ryb. K oplodnění vajíček (jiker) spermiemi (mlíčím) dochází ve vodě. V. se účastní pohlavně zralé matečné ryby. Probíhá na místech (trdlištích), jejichž charakter odpovídá požadavkům jednotlivých druhů ryb. Skupina fytofilních ryb (kapr, štika) vyhledává k v. porosty vodních, popř. zaplavených suchozemských rostlin, u litofilní skupiny ryb (pstruh, lipan, parma) dochází k v. ve vodách se štěrkovitým nebo kamenitým dnem, psamofilní skupina ryb (vranka) se vytírá ve vodách s písčitým dnem. Přirozený v. ryb probíhá většinou skupinově, na jednu vytírající se samici (jikrnačku) připadá několik samců (mlíčňáků). S rozvojem rybářství (hl. rybníkářství) a plemenitby ryb byl přirozený v. nahrazen v. poloumělým, v současnosti v. umělým, prováděným v rybích líhních; 2. lék . způsob odběru materiálu k laboratornímu (bakteriologickému) vyšetření, např. v. krku, nosu, konečníku. Provádí se sterilním vatovým tampónem.