výsledovka

výsledovka, zákl. součást účetní závěrky (spolu s rozvahou); podává uspořádaný přehled o složkách výsledku hospodaření, tj. o nákladech a výnosech, o ostatních výdajích a položkách upravujících výnosy. V. jako součást měsíčního, čtvrletního a ročního výkazu o hospodaření účetních jednotek (např. firem) je sestavována někdy na zákl. bruttoprincipu.