výsevek

výsevek, množství osiva vyjádřené počtem klíčivých jedinců nebo kilogramy osiva vysetého na jed. plochy. Optimální velikost v. (tzv. norma výsevu) se stanovuje při zkouškách osiva; závisí na druhu a odrůdě plodiny a na přír. podmínkách stanoviště, na kterém bude plodina pěstována.