výsep

výsep, nárazový břeh - u ř. toku vydutá (konkávní) strana v zákrutu řečiště, kde se silně uplatňuje boční eroze vymíláním a podemíláním břehů.