výsadkové vojsko

výsadkové vojsko, paradesantní vojsko - druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu s úkolem vést bojovou činnost v týlu nepřítele, rychle využívat výsledky vl. voj. úderů a zabezpečit tempo boje (operace). Ukoly plní v součinnosti se svazy a svazky pozemního vojska a let., jakož i voj. nám. (na přímořských směrech). V útoku pomáhá v. v. útočícím vojskům při průlomu obrany nepříitele, při ničení jeho druhých sledů a záloh, při překonávání širokých vodních toků, při umlčování jad. zbraní a jiných prostředků hromadného ničení. V obraně v. v. pomáhá pozemním vojskům při zastavení nebo zpomalení útoku nepřítele, při provádění protiúderů a při přechodu do rozhodného útoku.