výrobní sféra

výrobní sféra, sféra materiální výroby - souhrn těch odvětví nár. hosp., která produkují materiální statky a materiální služby. Na přesné vymezení v. s. nejsou v teorii jednotné názory (zejm. pokud jde o zařazení různých služeb). V plánování social. nár. hosp. se do v. s. zařazuje prům., stav., zeměd. včetně potr. průmyslu, dop. (nákladní), spoje (pokud slouží výrobě), materiálně tech. zásobování, obch. a některé další úseky. Práce využitá ve v. s. vytváří spol. produkt a nár. důchod.