výrobní proces

výrobní proces, celkový proces přeměny přír. statků na předměty uspokojující lidské potřeby za souhrnného působení lidské prac. síly i přír. sil; je souhrnem činností, v jejichž průběhu se prac. předmět přeměňuje ve výrobek. V. p. je tedy procesem tvorby nových užitných hodnot, jehož zákl. prv ky jsou vždy práce člověka, prac. předmět a prac. prostředek. Základem v. p. je prac. proces, který doplňují fyz., chem. a biol. procesy sloužící výr. účelům, které nevyžadují bezprostřední vynakládání živé práce (kvašení vína, vysychání dřeva, zrání obilí).