výrobní oblast

výrobní oblast, zeměd. územní celek s přibližně stejnými přír. i ekon. podmínkami.