výrobní nástroje

výrobní nástroje, nejdůl. součást prac. prostředků; patří k nim různé stroje, přístroje, zařízení, přípravky a nástroje, tj. mech. prac. prostředky.