výroba průmyslová

výroba průmyslová, ekon . část spol. produkce, která je přímým a užitečným výsledkem prům. činnosti prům. podniků; má formu výrobků nebo služeb a prací prům. povahy a je účelem výr. činnosti ať již v hl., vedlejší či pomocné výr. příslušné výr. jednotky. V. p. se člení: a) podle míry dokončenosti na dokončenou a nedokončenou výr.; b) podle charakteru výr. na zákl., vedlejší, doplňkovou a přidruženou. Skladba v. p. je dána její nomenklaturou a sortimentem. Ukazatele objemu prům. výroby se člení na peněžní a naturální, na ukazatele typu hrubého obratu, hrubé výroby a čisté výroby.