výroba nepřetržitá

výroba nepřetržitá, ekon . výr. činnost, u níž probíhá soustava operací bez jakékoliv zastávky výr. procesu (s výjimkou zařízení). K v. n. patří např. výroba el. energie, surového železa, některé chem. výroby, biol. procesy. Tech. pokrok směřuje v řadě oborů k nepřetržitelnosti výr. procesů.