výroba hrubá

výroba hrubá, ekon . ukazatel hosp. činnosti vyjadřující peněžní (hodnotový) objem veškeré vyrobené produkce za určitý ekon. komplex (podnik, odvětví, nár. hosp.) za zvolené období (měsíc, rok); zahrnuje veškerou produkci bez ohledu na to, zda byla realizována (prodána), a obsahuje i vyrobenou nedokončenou produkci. Do v. h. nepatří ve výrobě spotřebovaná vl. produkce (vnitřní obrat). V. h. se zjišťuje tzv. podnikovou metodou, tj. vylučuje se vnitropodnikový obrat.