výroba hromadná

výroba hromadná, ekon . výr., v níž se vyrábí jeden druh výrobku ve velkém množství; průběh výr. procesu je zcela stabilizován a naprosto pravidelně se opakuje. Ve v. h. se dosahuje nejvyšší produktivity práce, nejnižších vl. nákladů výr. a nejmenší vázanosti oběžných prostředků.