výpočet odborně

výpočet, výpočetní tech . proces, jehož cílem je stanovení konkrétního výsledku naznačeného početního úkonu, definovaného určitými vztahy mezi použitými operandy a operátory, popř. značkami či výroky log. algebry.