výplach při vrtání

výplach při vrtání, hor . odvádění vrtné drti z ústí vrtu výplachem vody, suchou pěnou nebo odsáváním. V. p. v. snižuje v dole prašnost, a tak zlepšuje prac. prostředí. Při hlubinném vrtání slouží výplach hornin ke sledování složení geol. profilu.