výparoměr

výparoměr, evaporimetr, atmometr - přístroj k měření výparu vody (množství vody vypařené do vzduchu za jed. času nebo za určitý časový interval) z volné vodní hladiny, hl. stojatých vod, nebo z půdy. Zapisovací v. je evaporigraf.