výparník

výparník a) součást chladicího zařízení, v němž se vypařuje teplem odebíraným okolí kapalné chladivo, které má nízkou teplotu varu; b) část parního kotle, popř. parního generátoru, ve kterém se přívodem tepla vyrábí z ohřáté napájecí vody sytá pára.