výpalné

výpalné, v období pozdního středověku a zač. novověku název pro násilné vymáhání určité fin. sumy nebo jiných potřeb pro vojsko operující na nepřátelském území. Zemské nebo městské orgány byly vyrozuměny o výši výpalného a o sankcích za jeho nevyplacení. Sankcemi bylo vyplundrování země nebo vypálení určité lokality. V. bylo vymáháno prostřednictvím tzv. "výpalného listu" (Brandbrief) nebo byla jeho výše určena jako součást podmínek kapitulace nebo příměří. K vypalování města býval určen v 16. století zvl. oddíl tzv. brandknechtů v čele s brandmeistrem. Velkého rozmachu dosáhlo vymáhání v. za třicetileté války. V 18.st. nahrazeno výpalné vymáháním tzv. kontribucí.