výpažnicová pilota

výpažnicová pilota, sloup betonovaný do tenké výpažnice, která v zemině zůstává. Výpažnice se do zeminy razí pomocí vloženého jádra. Hodí se do měkkého jílu.