výpažnice

výpažnice, pažnice - a) ocelová trouba, která zajišťuje vrt v nesoudržné zemině před zavalením; b) ocelová trouba, která se beraní, zavrtává nebo zasouvá (vibračně) do země, aby vytvořila prostor pro zabetonování piloty nebo působila jako dočasné pažení vrtů.