výnosy

výnosy, ekon . ukazatel hosp. činnosti organizace vyjadřující její peněžní příjmy. Hl. složkou v. jsou tržby z realizace (prodeje) výrobků, prací a služeb; dalšími druhy v. mohou být přijaté úroky, penále a pokuty, náhrady škod, dotace ze státního rozpočtu či od nadřízených orgánů, v. z likvidace zákl. prostředků, prodeje nadnormativních zásob ap. Rozdíl mezi v. a náklady organizace představuje zisk.