výnor

výnor, u lodi s nosnými křídly rozdíl mezi ponorem lodi za normálního ponoru a ponorem lodi při zvýšené rychlosti, kdy loď pluje na křídlech (částečně nebo plně vynořená z vody).