výmol

výmol, hydrologie prohlubeň ve dně toku, tvořená erozní činností vody v místech vyšších rychlostí, popř. vyšší unášecí schopnosti toku.