výmladkový les

výmladkový les, pařezina - les vznikající (obnovující se) přirozenou regenerační schopností dřevin, tzv. výmladností z pařezů po zmýcení porostu. V.t. výmladek; obnova lesa.