výmarské divadlo

výmarské divadlo, dvorské něm. div. ve Výmaru, pův. amatérské, později profesionální. Budova div. vznikla 1775 a další 1780. 1791-1817 vedl div. J. W. von Goethe, 1799-1805 psal pro div. hry F. von Schiller. Goethovo působení znamenalo význ. etapu něm. divadla (tzv. výmarský klasicismus). Goethe uvedl svět. i něm. klasiku, vychoval herecký soubor a vytvořil základy režijní práce. Po jeho odchodu div. ztratilo v něm. kultuře význam. Ovýmarské Národní shromáždění, zákonodárný parlament něm. republiky, zvolený 19. 1. 1919; zasedal 6. 2. až 11. 8. 1919 ve Výmaru a do 21. 5. 1920 v Berlíně. Většinu ve volbách do v. N. s., které se konaly v ovzduší kontrarev. teroru, získaly burž. strany (z 421 poslanců bylo 236 zástupců burž. stran a 185 soc. demokratů), KPD se voleb nezúčastnila. V. N. s. zvolilo první říšskou vládu, říšského prezidenta a přijalo ústavu, v červnu 1919 ratifikovalo Versailleskou mírovou smlouvu .