výměr

výměr, právo některé druhy rozhodnu. tí převážně orgánů státní správy.