výměnný proud

výměnný proud, rozdíl dvou vzájemně se rušících dílčích el. proudů protékajících elektrodou. Při rovnováze jsou oba dílčí proudy stejné. Velikost v. p. určuje, jak se odchyluje potenciál elektrody od rovnovážné hodnoty při průchodu proudu z vnějšího zdroje.