výměna publikací

výměna publikací, vzájemná bezplatná výměna liter.; uskutečňuje se v. p. meziknihovní a v. p. mezinárodní, jejímž cílem je výměna poznatků, idejí a věd. informací.