výměna látková

výměna látková, pochody, jimiž živé organismy přijímají z prostředí živiny a vodu a po přeměně v těle vylučují do prostředí zplodiny těchto procesů. V.t. metabolismus.