výlov rybníků

výlov rybníků, plánovitá hosp. činnost, při které se loví ryby v rybnících. Doba v. r. se řídí účelem rybníků a druhem chované ryby. Provádí se většinou na podzim a na jaře; voda se postupně vypouští až na nejnižší místo v rybníku, tzv. loviště. Výjimečně se výlov provádí v napuštěném rybníku, tzv. na plné vodě. V menších rybnících se loví ryby přímo kesery, ve větších se provede sháňka ryb do loviště, kde se ryby zajistí sítí. Zatahováním sítě se ryby soustřeďují na menší prostor, odkud se později vybírají kesery. Při v. r. s kombinovanou nebo smíšenou osádkou se nejdříve vybírají choulostivé ryby (pstruh, candát, štika, okoun), teprve později ryby ostatní (kapr, lín).