výložník

výložník, část konstrukce jeřábu, obvykle otočného, která vyčnívá nad obsluhovaný půdorys a na jejímž konci je vodicí kladka zdvihacího lana. V. může být sklopný nebo pevný vodorovný (může po něm pojíždět jeřábová kočka).