výlož

výlož, místo, na které se ukládá ulovená zvěř po každé leči. Ulovená zvěř se pokládá do jedné nebo více řad podle druhu (u pernaté, popř. spárkaté zvěře i podle pohlaví) tak, aby ležela na pravém boku, přičemž každý desátý kus je povytažen z řady o polovinu těla. V.t. výřad.