výkrmnost

výkrmnost, žírnost - schopnost zvířat ke zvýšené produkci masa a tuku. V. závisí hl. na intenzitě růstu a ranosti, na druhové a plemenné příslušnosti, na výživě a technice krmení. Stupeň v. se vyjadřuje průměrnými přírůstky živé hm. dosaženými za určité období.