výkrm hospodářských zvířat

výkrm hospodářských zvířat, úsek živoč. výr. zaměřený na produkci masa a tuku, tj. na produkci jatečných zvířat. Rozlišuje se výkrm mladých rostoucích zvířat a výkrm (dokrm) zvířat dospělých. Při výkrmu mladých zvířat se max. využívá jejich vysoká růstová schopnost a velmi dobré využití živin (hl. bílkovin) obsažených v krmné dávce. Hl. produktem je maso. Při dokrmu dospělých zvířat se při relat. vyšší spotřebě krmiv získává především tuk.