výkres

výkres, stav . doklad projektové dokumentace, kreslené znázornění dispozice, rozměrů a tvaru stavby. Dříve nazýván plán. V.t. technický výkres.