výkopek

výkopek, rozpojená zemina získaná při vykopávce. V. se odváží do budovaných zemních těles či na skládku.