výkop

výkop, stav . prostor vytvořený hloubením, který má při zakládání staveb tvar stav. jámy, rýhy nebo šachty. U silničních staveb má v. tvar zářezu, odkopu, odřezu. Při regulaci toku (převádění do nového koryta) má v. tvar průkopu; prohlubování koryta v. se nazývá prohrábka.