výkony redukované

výkony redukované a) ekon . výkony vzniklé z celk. výkonů odpočtem nejdůl. materiálových nákladů; b) dop . výsledné výkony vzniklé přepočtem výkonů osobní a nákladní dop. (v naturálním vyjádření) na společnou jed. (tzv. redukované tunokilometry).