výkonnostní třídy

výkonnostní třídy, vyjádření výkonnosti sportovce (turisty) na zákl. splnění podmínek stanovených Jednotnou sport. a tur. klasifikací ČSTV a Jednotnou brannou a sport. klasifikací Svazarmu. V. t. mají tři stupně - I., II. a III. (v šachu i IV.) Nejvyšším klasifi kačním stupněm dospělých je kategorie mistrovských tříd, v níž se udělují čestné tituly zasloužilý mistr sportu (turistiky) a mistr sportu (turistiky).