výkonnostní odměna

výkonnostní odměna, doplňková forma mzdy rovnocenná prémii, od níž se liší tím, že rozhodující ukazatele mohou být nejen měřitelné, ale i hodnotitelné a že závislost výše sazby na plnění ukazatelů je jen rámcová. Uplatňuje se u náročných a složitých prací, u činností s komplexně posuzovanými výsledky a podobně.