výkonnost

výkonnost 1. schopnost jedince podávat v daném čase určité kvantum (objem) práce, kvantifikovatelné pomocí různých kritérií (prac., sport. výkonnost); 2. ekon . schopnost výr. organismu dosáhnout určitého výkonu, tj. vyrobit určitý objem produkce v určité struktuře (sortimentu) v dané časové jed.; je určena zejm. účinností jednotlivých činitelů (prac. prostředků, prac. síly a organizace práce).