výkon vedení

výkon vedení, spojovací tech . hodnota vyjadřující schopnost vedení přenést určitou intenzitu provozního zatížení v erlanzích. Také se užívá výkon jednoho vedení ve svazku vedení, tzv. specifický výkon vedení. Závisí na počtu vedení ve svazku, na struktuře svazku (úplná či neúplná dostupnost) a na intenzitě nabízeného provozního zatížení.