výklopník

výklopník, zařízení pro vyprazdňování důlních vozíků nebo žel. vagónů se sypkým materiálem jednorázovým úkonem. V. jsou otáčivé (s otočným bubnem otáčejícím důlní vozík koly vzhůru) nebo nakláněcí (mech. nebo hydraulicky ovládaná naklápěcí plošina s kolejí a zabrzděným vagónem umožňující vysypávání materiálu jeho otevřenými dveřmi).