výhybka

výhybka 1. dop . zařízení umožňující kolejovým vozidlům přejet z jedné koleje na druhou; 2. el .tech . v. elektrická, el. obvod rozdělující el. signál do různých cest podle kmitočtu. El. filtr složený z kondenzátorů, tlumivek nebo krystalů. Užití v telefonii, v tech. rozhlasové, televizní a automatizační.